Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Klubu zawiadamia, iż zgodnie z uchwała Zarządu Klubu Sportów Wodnych Bydgoszcz Brdyujście  zebranie sprawozdawcze za rok  2014 odbędzie się dnia 22.02.2015 (niedziela) o godzinie 16.00 – pierwszy termin, godzina 16.20 – drugi termin.

Miejsce zebrania:   ul. Sielskia 12, (Obiekt sportowy zawiszy, lokal Futbol Pub -1 piętro)*.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym obowiązuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Ustalenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie porządku/regulaminu  zebrania.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Omówienie działalności programowej i finansowej za rok 2014 ujętej w pisemnym sprawozdaniu Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 8. Dyskusja nad punktem 6 i 7.
 9. Omówienie planu działania i preliminarza na rok 2015.
 10. Odczytanie złożonych wniosków, wysłuchanie uzasadnień i dyskusja.
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków przez głosowanie.

Zamknięcie zebrania.

*) Jeśli zajdzie okoliczność, że lokal zostanie wynajęty (okres karnawałowy) na co nie mamy wpływu, wówczas zebranie odbędzie się w wyznaczonym terminie w siedzibie  klubu ul. Witebska 2. Informacja o tym będzie zamieszczona na stronie klubowej.

SPRAWY KLUBU ,

Comments are closed.