Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd KSW Bydgoszcz Brdyujście PTTK w związku z uchwałą nr 1/01/2020 z dnia12.01.2020r
zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu które odbędzie się dnia 31.01.2020r w lokalu CAFE BAR KONICZYNKA
ul. Sielska 12 w Bydgoszczy (Stadion Zawiszy) o godzinie 18.30 -termin pierwszy.,a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych członków w terminie drugim dnia31.01.2020r o godzinie 19.00-bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosownia.

Plan/program Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie proponowanego programu zebrania
3. Wybór przewodniczącego zebrania,protokolanta
4. Omówienie przyczyn zwołania zebrania
5. Przyjęcie proponowanego programu zebrania
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub przyjęcie innej np. jawnej procedury głosowania nad uchwałami WZC
7. Przyjęcie/zatwierdzenie uchwały nr.1.01.2020z dn.12.01.2020 Zarządu Klubu KSW i jej zapisów do realizacji
8. Podjęcie uchwały o likwidacji Klubu
9. Podjęcie uchwały o przekazaniu majątku ruchomego oraz środków pieniężnych KLUBU na rzecz nowego Klubu zawiązanego przez dotychczasowych członków Pttk Klubu KSW
10. Podjęcie uchwał o :
– deklaracji współpracy nowego Klubu z Oddziałem dotyczącej turystyki wodnej
11. Zakończenie zebrania.

12. Informacja dodatkowa : uchwała Zarządu KSW dostępna w siedzibie Klubu lub wysyłana pocztą na życzenie, przypominamy że w obradach głosują tylko członkowie KLUBU z ważną składką Pttk,maksymalna ważność składki za 2019r upływa z dniem 31 marca 2020.Prosimy o wykupienie znaczków Pttk na 2020r

ZARZĄD KLUBU KSW Bydgoszcz Brdyujście

Uncategorized

Comments are closed.