Droga wodna E70

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra w latach 2012-2014 printer

Ustalono plan działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2012 – 2014. Deklarację w tej sprawie 11 lipca 2011 roku podpisało 5 przedstawicieli województw: wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Sygnatariusze porozumienia chcą dokończyć rozpoczęte w 2009 roku prace studialne, które będą polegać na przygotowaniu szeregu opracowań analitycznych, umożliwiających przygotowanie pełnego studium wykonalności przedsięwzięcia. Rewitalizacja dotyczyć będzie odcinka Odry – Warty – Noteci – Kanału Bydgoskiego – Wisły – Nogatu – Szkarpawy oraz Zalewu Wiślanego.

Planowane jest także podjęcie działań na rzecz włączenia opracowanej koncepcji do dokumentów programowych rządu RP oraz lobbowanie na rzecz rewitalizacji drogi wodnej E70 w Komisji Europejskiej m.in. za pomocą regionalnych biur w Brukseli.

Podstawowym zadaniem będzie dostosowanie parametrów rzek i infrastruktury do warunków umożliwiających żeglugę. Jest to jednoznaczne z przywróceniem drodze wodnej E70 pierwotnej II klasy technicznej. Dzięki temu przez minimum 240 dni w roku będzie możliwa całodobowa, bezpieczna żegluga. Plan obejmuje także wspólne aplikowanie o środki unijne na rzecz rewitalizacji omawianego odcinka. Województwa będą dążyć do zapewnienia środków finansowych w budżetach województw.

- Niestety wszystkie drogi wodne w Polsce zostały poważnie zaniedbane. W przypadku E70 powstało już opracowanie dotyczące modernizacji m.in. śluz, odmulania i prac regulacyjnych. Droga E70 jest drogą wpisaną do rejestru dróg międzynarodowych, chociaż jej rewitalizacja będzie polegała na przywróceniu jej II klasy technicznej. Jej warunki terenowe nie pozwalają po prostu na rozwinięcie do IV klasy – poinformował „Rynek Infrastruktury” Józef Gulczyński, kierownik wydziału śródlądowych dróg wodnych RZGW w Poznaniu.

Droga wodna Wisła-Odra (szlak E70) ma długość 294, 3 km i łączy Wisłę z Odrą. Prowadzi ona z Bydgoszczy do Kostrzyna nad Odrą. Jest częścią międzynarodowej drogi wodnej, która łączy Antwerpię z Kłajpedą. Do sieci europejskiego systemu dróg wodnych została wpisana w 1996 roku.

 

W przyszłym roku obchodzimy 240 lat istnienia Kanału Bydgoskiego. Świętowanie będzie huczne, bo na wniosek radnej PO Agnieszki Bąk zabytkową drogę wodną wybrano patronem przyszłego roku w Bydgoszczy.

 

źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Comments are closed.